+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 12 січня 2022

Міжнародне педагогічне стажування 2022р. у Вищій Школі Агробізнесу в Ломжі (Польща)

WYŻSZA SZKOŁA AGROBIZNESU W ŁOMZY (POLSKA)

ОСВІТНЯ ПРОПОЗИЦІЯ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Вища Школа Агробізнесу в Ломжі (Польща)

запрошує пройти Міжнародне стажування «Формування компетентності та розвиток професійно-педагогічної майстерності викладача закладу фахової

передвищої та вищої освіти» в рамках програми підвищення кваліфікації як складової безперервного професійного навчання впродовж життя.

Стажування передбачене для ректорів, проректорів, директорів і їх заступників, методистів, науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів фахової передвищої та вищої освіти, докторантів, аспірантів,

здобувачів, студентів, які мають або здобувають освіту.

Програма складається з 6 модулів і розрахована на 6 кредитів ECTS (180 годин) з розподілом по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Програма стажування:

Модуль 1. Організація освітнього процесу в сучасному закладі фахової передвищої та вищої освіти: єдність теорії і практики, включаючи дуальну освіту (30 годин / 1 кредит ECTS).

Модуль 2. Професійні вимоги до компетентності викладача та умови розвитку його професійної майстерності (30 годин / 1 кредит ECTS).

Модуль 3. Сучасні інноваційні педагогічні й інформаційні технології та їх застосування у освітньому процесі, включаючи інклюзивну освіту (30 годин / 1 кредит ECTS).

Модуль 4. Науково-дослідницька та пошукова робота як невід’ємна складова сучасної додипломної підготовки фахівців (30 годин / 1 кредит ECTS).

Модуль 5. Інтеграція сучасної фахової передвищої та вищої школи в європейський освітній простір: академічна мобільність викладача та студента (30 годин / 1 кредит ECTS).

Модуль 6. Взаємодія викладачів та студентів в мультинаціональному освітньому середовищі: унікальні можливості особистісного та професійного зростання (30 годин / 1 кредит ECTS).

Форма навчання: дистанційна.

Вартість навчання одного слухача стажування становить 100 євро в гривневому еквіваленті за курсом НБУ на момент здійснення платежу.

Після реєстрації на електронну пошту кожному слухачу надійде інформація про реквізити на оплату, а після оплати - доступ до навчання.

Терміни навчання, терміни подання заявки та терміни оплати:

Терміни стажування 14.02 – 25.03.2022 16.05 – 24.06.2022 05.09–14.10.2022 24.10– 02.12.2022

Порядок реєстрації. Необхідно подати заявку, в якій вказати ПІБ, повну назва місця роботи і повну назву посади українською і англійською мовами. Для цього зареєструйтесь, заповнивши реєстраційну форму за

посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/1_11r-vviP6H7t1e5Nwblxm0VXsX4SpEeiw5jKwoxYbg/edit

Заняття проводяться онлайн польською, українською та англійською мовами, включаючи 30 годин у синхронній формі.

Слухачі матимуть можливість слухати лекції, вебінари, брати участь у практичних семінарах та науково-практичній конференції. Програма стажування передбачає індивідуальну самостійну роботу та виступ слухача на підсумковій Міжнародній науково-практичній конференції "Теорія та методика професійного розвитку педагогічних працівників як складова безперервного навчання впродовж життя" (на вибір слухача українською, польською або англійською мовою), а також публікацію результатів навчання кожному слухачу окремо англійською мовою без додаткової оплати в наукових журналах, які видаються WSA.

Слухачі, які закінчили стажування та виконали програму стажування, отримають на свою електронну пошту сертифікат, що підтверджує успішне виконання програми навчання та набуті компетенції, а також черговий електронний номер журналу зі своєю публікацією. Оригінальний сертифікат на паперовому носієві буде надіслано через укрпошту на адресу, вказану слухачем.

Сертифікат, виданий у науковій установі Польщі про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження міжнародного стажування. Оскільки Польща входить до

Європейського Союзу, сертифікат враховується на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7

Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

У випадку потреби, додаткову інформацію можна отримати:

Redaktor naczelny/ Editor-in-Chief – dr Ireneusz Żuchowski

Mail: ireneusz.zuchowski@wsa.edu.pl