+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 20 січня 2020

« СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ » лютий 2020 р., м. Софія, Болгарія

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

1. Новітні та інноваційні методи навчання (45 год.)

2. Використання ІТ-технологій у навчальному процесі, дистанційні форми навчання (45 год.)

3. Інтернаціоналізація освітнього процесу та освітніх можливостей. Європейські та світові практики якості академічного навчання (30 год.)

4. Система вищої освіти в Болгарії. Програми підготовки та організація навчального процесу: уніфікація та диференціація (30 год.)

5. Специфіка наукової підготовки в Болгарії. Написання та публікація наукової роботи (Web of Science, Scopus) (30 год.)

Загальна кількість – 180 год. (6,0 кредитів ECTS).