+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 17 вересня 2019

Запрошуємо до публікації матеріалів у колективній монографії «Стратегії стійкого соціально-економічного розвитку та механізми їх реалізації в глобальному вимірі»

Тематичні напрями:
1. Теоретичні основи формування і впровадження стратегій стійкого соціально-економічного розвитку 
2. Обґрунтування механізмів забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку
3. Інновації в забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку
4. Стратегії конкурентоспроможності в забезпеченні стійкого соціально-економічного розвитку
5. Формування та використання інвестиційних і фінансово-кредитних ресурсів для забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку
6. Управління соціально-демографічними процесами і формування мотиваційних механізмів в глобальному вимірі
7. Формування та використання сучасних механізмів забезпечення безпеки в глобальному вимірі
8. Практичні аспекти впровадження стратегій стійкого соціально-економічного розвитку на рівні галузевих економічних структур
9. Децентралізація та формування стійкого соціально-економічного розвитку регіонів
10. Модернізація освітнього менеджменту і впровадження новітніх засобів навчання для забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку
11. Імплементація та гармонізація норм міжнародного права і права Європейського Союзу в процесі забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку
12. Сучасні тенденції глобалізації: діджіталізація, віртуалізація, формування світових мереж, технологізація на основі ІКТ, екологізація.