+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 10 січня 2023

КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions)

Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєкту: KA220-HED. ПРОЄКТИ СПІВПРАЦІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Cooperation partnerships in education, training and youth).

Яке агентство координує: Національні Агентства Еразмус+ країн-членів Програми – децентралізовано.

Проєкт спрямований на: сприяння підвищенню якості та актуальності діяльності організацій, розвитку та зміцненню партнерських мереж, підвищенню здатності партнерів працювати разом на транснаціональному рівні, сприяючи інтернаціоналізації власної діяльності шляхом обміну або розвитку нових практик і методів, а також обміну і порівнянню ідей.

Цілі напряму:

 • підвищення якості роботи, діяльності та практики залучених організацій та установ, відкриття для нових суб’єктів, які зазвичай не включаються в сектор;
 • нарощування спроможності організацій працювати на транснаціональному рівні та між секторами;
 • вирішення загальних потреб та пріоритетів у галузі освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • забезпечення трансформації та змін (на індивідуальному, інституційному чи галузевому рівні), що призводить до вдосконалення та нових підходів, пропорційно контексту кожної організації.

Тривалість проєкту: 12-36 місяців.

Макс. розмір гранту: 120 000 євро / 250 000 євро / 400 000 євро.

Співфінансування: –

Хто може бути координатором / заявником? Організація з країни-члена Програми.

Які організації можуть брати участь у проєкті? Організації у сферах освіти, професійного навчання, молоді, спорту чи інших соціально-економічних секторів (а також організації, які здійснюють діяльність, що є наскрізною в різних сферах) з країн-членів та країн-партнерів Програми:

 • Заклади вищої/професійної освіти та їх партнери;
 • Центральні та місцеві органи державного управління;
 • Органи місцевого самоврядування;
 • Торгово-промислові палати;
 • Національні, регіональні кваліфікаційні органи (Національне агентство кваліфікацій тощо);
 • Бізнес-компанії;
 • Підприємства;
 • Галузеві організації.

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства: принаймні 3 організації із трьох країн-членів Програми (участь організацій з України та інших країн-партнерів Програми має бути обґрунтована як така, що додає цінності проєкту).

Додаткова важлива інформація (пріоритети тощо).

Проєкт має враховувати:

 • принаймні один горизонтальний пріоритет (Екологічна стійкість; Інклюзивність і різноманітність; Цифрові трансформації);

та/або

 • принаймні один конкретний пріоритет, що стосується сфери освіти, навчання, молоді та спорту, що найбільше зазнає впливу у проєкті.

Секторальні специфічні пріоритети:

 • сприяння взаємопов’язаним системам вищої освіти;
 • стимулювання інноваційної практики навчання та викладання;
 • розвиток STEM/STEAM у вищій освіті, зокрема, участь жінок у STEM;
 • винагорода за відмінні досягнення в навчанні, викладанні та розвитку навичок;
 • розбудова систем інклюзивної вищої освіти;
 • підтримка цифрових і зелених можливостей сектору вищої освіти.

Які правила щодо обсягу фінансування?

Запропонована модель фінансування складається з 3 одноразових сум, що відповідають загальній сумі гранту проєкту: 120 000 євро, 250 000 євро та 400 000 євро.

Аплікантам необхідно обрати між 3 попередньо визначеними сумами відповідно до діяльності, що вони хочуть здійснити, та результатів, яких вони хочуть досягти.

Під час планування проєктів організації-заявники, спільно зі своїми партнерами по проєкту, повинні обрати одноразову суму, що більш відповідна для покриття витрат своїх проєктів, ґрунтуючись на їх потребах та цілях. Якщо проєкт обрано для фінансування, запитувана одноразова сума стає загальною сумою гранту.

Куди та коли подавати проєктну заявку?

Партнерства співпраці у сфері вищої освіти, за винятком тих, що подають європейські НУО:

 • до Національного агентства Еразмус+ країни-члена Програми, де знаходиться організація-заявник;
 • 22 березня, 12:00:00 (за часом Брюсселя).

Децентралізована дія – подання заявки до Національного агентства Еразмус+ країни-члена Програми, де знаходиться організація-заявник:

 • Cooperation partnerships in higher education – KA220-HED.

Додатково – інформація про централізовані конкурси Партнерства для співпраці у сферах освіти, підготовки та молоді, які подають Європейські NGO.

Корисні матеріали: