+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 10 січня 2023

КА2: Викладання спільних магістерських програм Еразмус Мундус (KA2: Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM)

Назва напряму: КА2: ВИКЛАДАННЯ СПІЛЬНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЕРАЗМУС МУНДУС (KA2: Erasmus Mundus Joint Masters – EMJM).

Тип проєктуПРОЄКТИ З ВИКЛАДАННЯ СПІЛЬНИХ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ЕРАЗМУС МУНДУС ДЛЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ  (Erasmus Mundus Joint Masters for higher education institutions).

Що таке проєкт EMJM? Спільна магістерська програма Erasmus Mundus (EMJM) — це інтегрована високоякісна транснаціональна освітня програма магістерського рівня, яка викладається міжнародним партнерством закладів вищої освіти (ЗВО) з різних країн світу та, у відповідних випадках, іншими академічними та/або неакадемічними партнерами, які мають особливий досвід та професійну зацікавленість у певних освітніх напрямах/професійних сферах.

На що спрямований проєкт EMJM? Програми EMJM – це магістерські програми досконалості, спрямовані на підвищення привабливості та досконалості європейських закладів вищої освіти у світі та залучення талантів до Європи за допомогою поєднання:

 • інституційного академічного співробітництва для демонстрації європейської досконалості у сфері вищої освіти, та
 • індивідуальної мобільності для всіх студентів, які беруть участь у даному напрямі Програми, зі стипендіями високого рівня, що надаються ЄС кращим студентам.
 • Програми EMJM сприяють інтеграції та інтернаціоналізації Європейського простору вищої освіти (EHEA). Особливість EMJM полягає у високому рівні інтеграціїміж організаціями-учасниками та досконалості їхнього академічного змісту, що веде до надання спільного або декількох дипломів магістерського ступеню. Тип диплому про ступінь, що видається: спільний диплом (рекомендовано) або декілька дипломів.

Структура проєкту EMJM:

 • EMJM – це спільно розроблена та повністю інтегрована освітня програма, що відповідає Стандартам забезпечення якості спільних програм у Європейському просторі вищої освіти;
 • EMJM викладається партнерством мінімум трьох повних партнерів-ЗВО з трьох різних країн, дві з яких повинні бути країнами-членами Програми. 

Програма EMJM для студента:

 • Магістерські програми EMJM відкриті для студентів з усього світу
 • Серед відібраних програмою студентів кандидати з найвищим рейтингом отримують стипендію залежно від кількості наявних стипендій
 • Стипендія надається мінімум на 12 місяців і максимум до 24 місяців залежно від тривалості магістерської програми (60/90/120 кредитів ECTS).
 • Стипендія покриває витрати на проїзд, візу, облаштування і проживання, розраховується на основі щомісячної вартості одиниці (unit cost) на студента і складає 1 400 євро на місяць, що відповідає максимальній сумі стипендії 33 600 євро (24 місяці)
 • Можливою є додаткова фінансова підтримка для студентів з особливими освітніми потребами залежно від ступеню інвалідності/необхідної підтримка з максимальним внеском 60 000 євро.

Тривалість проєкту EMJM: шість академічних років, що охоплюють, принаймні, чотири випуски магістерської програми, кожна тривалістю від одного до двох академічних років (60, 90 або 120 кредитів ECTS). Освітня програма EMJM повинна включати, принаймні, два навчальні періоди (семестри, триместри) у двох країнах (відмінних від країни проживання студента), з яких, принаймні, одна має бути країною-членом Програми

Грант ЄС для проєкту EMJM складається із:

 • Внеску до інституційних витрат на впровадження EMJM: вартість одиниці (unit cost) на одного зарахованого студента складає 750 євро на місяць навчання з максимальним внеском 1 800 000 євро на грант
 • Повних стипендій максимум для 60 студентів за одним проєктом EMJM: вартість одиниці (unit cost) на одного зарахованого студента складає 1 400 євро на місяць навчання (максимум 24 місяці) з максимальною сумою 2 016 000 євро на грант
 • Окрім того, консорціуми можуть подавати заявки на додаткові стипендії для цільових регіонів у всьому світі
 • Внеску для покриття витрат для студентів з особливими освітніми потребами, що складає максимум 120 000 євро за проєкт

Хто може бути координатором / заявником та брати участь у проєкті EMJM?

EMJM відкриті для будь-якої державної або приватної організації, розташованої в країні-члені або країні-партнері Програми: заклади вищої освіти (ЗВО) та неакадемічні партнери (підприємства, неприбуткові організації, НУО, фонди тощо);

 • Будь-який ЗВО, що відповідає вимогам Програми Еразмус+ та знаходиться у країні-члені або країні-партнері Програми, може подавати заявку;
 • Асоційовані партнери (за бажанням): опосередковано сприяють досягненню конкретних цілей та виконанню завдань. У питаннях упраління проєктом EMJM вони не вважаються партнерами у складі партнерства EMJM.

Вимоги до партнерства: мінімум три заклади вищої освіти з різних країн, два з яких – з країн-членів Програми.

Хто адмініструє конкурс і куди подавати проєктну заявку? До Європейського виконавчого агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА) (централізований підхід).

Коли подавати? До 16 лютого о 17:00 (час за Брюсселем).

Посилання на конкурсну документаціюERASMUS-EDU-2023-PEX-EMJM-MOB the Funding and Tenders Portal.

Відео ресурси з презентацією як готувати якісну проєктну заявку для Erasmus Mundus Actions 2023.