+38 (04744) 3-33-28
Меню
Остання редакція: 10 січня 2023

КА2: Співпраця між організаціями та установами

Назва напряму: КА2: Співпраця між організаціями та установами (KA2: Cooperation Among Organisations and Institutions).

Тип проєктуРОЗБУДОВА ПОТЕНЦІАЛУ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (Capacity Building in Higher Education):

 • Strand 1: Збільшення доступу до співпраці у сфері вищої освіти (Fostering access to cooperation in higher education)
 • Strand 2: Партнерства для розвитку вищої освіти (Partnerships for transformation in higher education)
 • Strand 3: Структурні проєкти на підтримку реформ (Structural reform projects)
 • Нове!!! Strand 3: Strenghtening the education digital environment for Ukraine

Яке агентство координує: Європейське виконавче агентство з питань освіти та культури (ЕАСЕА – Brussels) – централізовано.

Проєкт спрямований на: підтримку проєктів міжнародного співробітництва на основі багатостороннього партнерства між закладами та організаціями, що працюють у сфері вищої освіти; підтримку актуальності, якості та модернізації вищої освіти в країнах-партнерах Програми для їх соціально-економічного відновлення, зростання та процвітання.

Цілі напряму:

 • підвищення якості вищої освіти та її актуальності для ринку праці та суспільства країнах-партнерах Програми;
 • підвищення рівня компетентностей, навичок та потенціалу працевлаштування студентів у ЗВО країн-партнерів Програми шляхом розробки нових та інноваційних освітніх програм;
 • сприяння інклюзивній освіті, рівності, справедливості та розвитку громадянських компетентностей у вищій освіті у країнах-партнерах Програми;
 • підвищення якості викладання, механізмів оцінювання для працівників та студентів ЗВО, забезпечення якості, управління, інклюзивності, інновацій, цифрового та підприємницького потенціалу, а також інтернаціоналізації ЗВО країн-партнерів Програми;
 • підвищення спроможності ЗВО, органів, що відповідають за вищу освіту, та компетентних органів країн-партнерів Програми щодо модернізації їх систем вищої освіти, зокрема щодо управління та фінансування шляхом впровадження та підтримки моніторингу процесів реформування;
 • підвищення якості підготовки викладачів та їх безперервного професійного розвитку для довгострокового впливу на якість систем освіти в країнах-партнерах Програми;
 • розбудова співпраці між інституціями та обмін передовим досвідом;
 • сприяння співробітництву в різних регіонах світу через спільні ініціативи.

Тривалість проєкту:

 • Strand 1: 2-3 роки.
 • Strand 2: 2-3 роки.
 • Strand 3: 3-4 роки.

Макс. розмір гранту:

 • Strand 1: 200 000 – 400 000 євро.
 • Strand 2: 400 000 – 800 000 євро.
 • Strand 3: 600 000 – 1 000 000 євро.
 • Strand 3: Strenghtening the education digital environment for Ukraine – 5 000 000 євро

Співфінансування: 10 %.

Хто може бути координатором / заявником? ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи міжнародні об’єднання ректорів, викладачів чи студентів, засновані в країні-члені або в одній із країн-партнерів, що можуть брати участь у таких проєктах.

Деякі країни не можуть бути заявниками (перевіряйте актуальну інформацію у Керівництві до Програми).

Які організації можуть брати участь у проєкті?

 • Заклади вищої освіти (ЗВО);
 • ЗВО, асоціації чи об’єднання ЗВО, а також юридично визнані національні чи міжнародні об’єднання ректорів, викладачів чи студентів;
 • органи, що відповідають за сферу вищої освіти (ради, агентства) та національні органи (міністерства, департаменти вищої освіти) у країнах-партнерах для тих проєктів, що підтримують процеси реформування на національному/регіональному рівнях;
 • агенти змін системи освіти (керівники ЗВО, відділи міжнародних зв’язків, декани, агентства забезпечення якості тощо);
 • організації та/або асоціації, що здійснюють діяльність на ринку праці або у сферах освіти, професійної підготовки чи молоді у країнах-партнерах;
 • інші (повний перелік перевіряйте у Керівництві до Програми).

Кількість та типи організацій, вимоги щодо партнерства:

 • Не менше 4 організацій.
 • Мінімум 1 ЗВО з 2 країн-членів Програми та по 2 ЗВО з однієї або кількох країн-партнерів Програми відповідних регіонів.
 • Кількість організацій із країн-членів Програми не повинна перевищувати кількість організацій з країн-партнерів Програми.
 • Якщо підключаєте інших партнерів з більшої кількості країн обов’язково має бути ЗВО, а потім інші організації.

Пріоритети Програми:

 • Інклюзія та різноманітність у всіх сферах освіти, професійної підготовки, молоді та спорту;
 • Навколишнє середовище та боротьба зі змінами клімату;
 • Вирішення питань цифрової трансформації шляхом розвитку цифрової готовності, стійкості та спроможності;
 • Спільні цінності, активне громадянство.

Характеристики Програми:

 • Захист, здоров’я, безпека учасників;
 • Багатомовність;
 • Міжнародний вимір;
 • Визнання та валідація компетентностей та кваліфікацій;
 • Поширення інформації про діяльність проєкту та результатів для більшого впливу;
 • Відкритий доступ до освітніх ресурсів;
 • Відкритий доступ до досліджень та інформації.

Регіональні пріоритети (конкурс 2023) – Strand 1:

 • Зелений курс;
 • Цифрові трансформації;
 • Міграція та мобільність;
 • Урядування, мир, безпека та людський розвиток;
 • Стійке зростання та успішне працевлаштування.

Регіональні підпріоритети (конкурс 2023) – Strand 2:

 • Зелений курс;
 • Цифрові трансформації;
 • Міграція та мобільність;
 • Урядування, мир, безпека та людський розвиток.

Які правила щодо обсягу фінансування?

Цей напрям здійснюється за моделлю одноразового фінансування. Розмір спільного одноразового внеску буде визначатися для кожного гранту виходячи з розрахункового бюджету проєкту, запропонованого заявником. Орган, що надає грант, визначатиме одноразову суму кожного гранту на основі заявки, результату оцінки, ставок фінансування та максимальної суми гранту, встановленої в конкурсі вказаного вище.

Куди подавати проєктну заявку? Організація-заявник подає до Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) онлайн через портал FTOP.

Коли подавати проєктну заявку? 16 лютого о 17:00:00 (за Брюсселем).

Посилання на конкурс та завантаження форми і подання заявки на Funding&Tender opportunities portal:

Strand 1. Fostering access to cooperation in higher education – ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-1

Strand 2. Partnerships for Transformations in Higher Education – ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-2

Strand 3. Structural Reforms Projects – ERASMUS -EDU-2023-CBHE-STRAND-3